banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ kiểm tra giùm website này  XML
  [Question]   Nhờ kiểm tra giùm website này 22/03/2007 10:20:07 (+0700) | #1 | 48487
[Avatar]
conmeomeo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/01/2007 23:39:46
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
Nhờ mấy huynh đệ gần xa ra tay check giùm cái website này http://www.plyvn.com.
Cái web này đã hoàn chỉnh rồi đệ tự xây dựng engine cho nó nên nhờ mấy huynh check thử xem nó thực sự có an toàn không. Nếu có lỗi đệ còn biết đường mà Fix lại chứ không thôi tiêu luôn cái website này là đệ cũng tiêu luôn.
http://www.plyvn.com
www.SanGiaoDichWeb.com
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|