banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ HVA kiểm tra bảo mật dùm trang web www.khaiminh.com.vn  XML
  [Question]   Nhờ HVA kiểm tra bảo mật dùm trang web www.khaiminh.com.vn 14/03/2007 05:49:43 (+0700) | #1 | 46487
bindtv
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/03/2007 16:40:49
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Mình đã tạo và up trang request tại địa chỉ http://www.khaiminh.com.vn/request.html
Nhờ các bạn kiểm tra các lỗi của trang web dùm.

Chân thành cảm ơn!
bindtv
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nhờ HVA kiểm tra bảo mật dùm trang web www.khaiminh.com.vn 04/04/2007 05:11:54 (+0700) | #2 | 51452
Quan Vân Trường
HVA Friend

Joined: 19/07/2002 10:13:30
Messages: 115
Location: 9:00PM-6:00AM
Offline
[Profile] [PM]
Đã PM smilie..
Kernel Panic.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|