banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ các bạn check Security dùm site http://www.pleikucity.com.vn  XML
  [Question]   Nhờ các bạn check Security dùm site http://www.pleikucity.com.vn 14/03/2007 02:23:46 (+0700) | #1 | 46440
pleikucity
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/06/2004 03:04:04
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Website sử dụng Open Source Xoops Portal.
Homepage: http://www.xoops.org

Các bạn có thể check dùm xem có vấn đề gì về security không? Cảm ơn:

http://www.pleikucity.com.vn/request.htm
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Nhờ các bạn check Security dùm site http://www.pleikucity.com.vn 03/04/2007 21:21:24 (+0700) | #2 | 51325
pleikucity
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 09/06/2004 03:04:04
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Hix, gởi bài yêu cầu này gần 2 tháng rồi mà chả thấy hồi âm gì cả! Kiều này buồn quá!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|