banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Các bác cho em hỏi !  XML
  [Question]   Các bác cho em hỏi ! 12/03/2007 22:54:01 (+0700) | #1 | 46166
[Avatar]
JFS
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/03/2004 22:27:38
Messages: 192
Location: ----------d
Offline
[Profile] [PM]
bác nào đã phát triển một trang .asp trên mono 1.2.3.1 chưa cho em Project với .
tại sao khi em chạy trangchu.aspx trên mono nó báo lỗi ở trang trangchu.aspx.cs

ngay phần hàm click button

textBox1.Text = "hello" ;
Theo em nghĩ thì nó thiếu namesapce system.Text
em import nhưng trong reference nó không có . vậy phải tải gói nào về cài cho mono 1.2.3.1 các bác .
khi xóa dòng đó thì nó vẫn chạy được .

cho em xin một project đơn giản đi các bác . Em cần gấp hic .
sugarCRM
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Các bác cho em hỏi ! 13/03/2007 04:00:30 (+0700) | #2 | 46217
subnetwork
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/09/2004 06:08:09
Messages: 1666
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]

Sao_bien wrote:
bác nào đã phát triển một trang .asp trên mono 1.2.3.1 chưa cho em Project với .
tại sao khi em chạy trangchu.aspx trên mono nó báo lỗi ở trang trangchu.aspx.cs

ngay phần hàm click button

textBox1.Text = "hello" ;
Theo em nghĩ thì nó thiếu namesapce system.Text
em import nhưng trong reference nó không có . vậy phải tải gói nào về cài cho mono 1.2.3.1 các bác .
khi xóa dòng đó thì nó vẫn chạy được .

cho em xin một project đơn giản đi các bác . Em cần gấp hic . 


Đọc ở đây nè bro
http://www.codeproject.com/cpnet/introtomono2.asp
http://aspalliance.com/387
http://www.linux.com/article.pl?sid=06/04/12/1921225

Code thì vào http://www.codeproject.com/ để chôm về .

Bro muốn chạy ASP.NET trên Linux thì bro cài thêm webserver cho nó . Xem tài liệu hướng dẩn của nó thật kỹ (XSP on Linux) . Sau khi cài đặt xong thì bro connect từ Mono đến XSP (ngoài ra có thể sử dụng module mod_mono trên Apache)

textBox1.Text = "hello" ; 


Tôi viết 1 đoạn code nhỏ thử xem
Dim Hoten As String ''
Hoten = "Golden Autumn"
Label1.Text = Hoten 


- Khai báo biến Hoten bằng kiểu String
- Gán giá trị mang tên là Golden Autumn cho biến Hoten
- Hiển thị nhản (lablel) thứ 1 (nhấn vào thấy tên cúng cơm của tui xuất hiện) :cry:

Thay thế tiêu đề của topic luôn nhé, sau này đừng sử dụng Các bác cho em hỏi ! trên forum .
Quản lý máy chủ, cài đặt, tư vấn, thiết kế, bảo mật hệ thống máy chủ dùng *nix
http://chamsocmaychu.com
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|