banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhớ Nhóm HVA kiểm tra dùm !  XML
  [Question]   Nhớ Nhóm HVA kiểm tra dùm ! 23/02/2007 22:20:23 (+0700) | #1 | 42594
actionlove
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/02/2007 09:59:25
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Nhớ nhóm bảo mật kiểm ta dùm em trang này : http://phutrung.byethost18.com/diendan/index.php
Đây là xác nhận : http://phutrung.byethost18.com/chuquyen.htm
Xin đừng nói lỗi vào bài này ! em mới làm nên hơi sợ gặp rắc rối .EM dùng free host .Mong nhóm HVA kiểm tra dùm .
EM cám ơn
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Nhớ Nhóm HVA kiểm tra dùm ! 23/02/2007 22:23:09 (+0700) | #2 | 42595
[Avatar]
conmale
Administrator

Joined: 07/05/2004 23:43:15
Messages: 9353
Location: down under
Offline
[Profile] [PM]

actionlove wrote:
Nhớ nhóm bảo mật kiểm ta dùm em trang này : http://phutrung.byethost18.com/diendan/index.php
Đây là xác nhận : http://phutrung.byethost18.com/chuquyen.htm
Xin đừng nói lỗi vào bài này ! em mới làm nên hơi sợ gặp rắc rối .EM dùng free host .Mong nhóm HVA kiểm tra dùm .
EM cám ơn 


2. Các trang web được tạo trên những host cung cấp miễn phí (free hosting) sẽ không được kiểm tra vì chủ nhân các trang web này hoàn toàn không có khả năng điều chỉnh hệ thống để kiện toàn bảo mật.
What bringing us together is stronger than what pulling us apart.
[Locked] [Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Nhớ Nhóm HVA kiểm tra dùm ! 23/02/2007 22:24:35 (+0700) | #3 | 42596
actionlove
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/02/2007 09:59:25
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
dạ thui em cám ơn .
[Locked] [Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|