banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Hỏi và đáp  XML
  [Question]   Hỏi và đáp 06/01/2007 23:57:13 (+0700) | #1 | 34707
[Avatar]
hbq1412
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/12/2006 13:54:37
Messages: 55
Offline
[Profile] [PM]
Phần mềm diệt virus tốt nhất hiện nay là phần mềm nào?
Nó có update thường xuyên không?
Nó có free không?
Nó làm máy chạy chậm bao nhiêu %?
Cảm ơn những câu trả lời của các bạn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|