banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Kiểm tra bảo mật Nhờ HVA kiểm tra bảo mật trang web thivai.com giúp.  XML
  [Question]   Nhờ HVA kiểm tra bảo mật trang web thivai.com giúp. 28/12/2006 23:38:16 (+0700) | #1 | 33212
nguyenquangchung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/12/2006 11:22:04
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Mình có trang web như sau:
+ http://www.thivai.com.
+ Thông tin xác nhận chủ quyền và ủy quyền : http://www.thivai.com/chuquyen.html
Mình mong HVA kiểm tra lỗi bảo mật giúp mình. Tất cả các lỗi kể cả lỗi ở máy Sever luôn nếu có, để mình nhờ quản lý Server họ fix lại luôn.
Mình cảm ơn các bạn HVA rất nhiều.
Mong sớm nhận tin từ các bạn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|