banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin new bugs và exploits Opera 9.0 DoS  XML
  [Question]   Opera 9.0 DoS 27/06/2006 22:49:20 (+0700) | #1 | 1426
BigballVN
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/06/2005 07:25:21
Messages: 610
Offline
[Profile] [PM]
<html>
<body>
<a href="http://
Gõ vào 500.000 kí tự">Hehehe</a>
</body>
</html>
*note: Không biết HVA có hạn chế kí tự không nhưng post hết lên không đc.
Link xem thêm
http://www.milw0rm.com/exploits/1937
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Opera 9.0 DoS 27/06/2006 23:07:35 (+0700) | #2 | 1434
[Avatar]
lihavim
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2004 15:19:32
Messages: 506
Offline
[Profile] [PM]
Hix, kinh nhở, em thử phát nó tắt luôn opera. Trong khi con FF nó chả hề hấn gì smilie, tức thật.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Opera 9.0 DoS 28/06/2006 06:26:16 (+0700) | #3 | 1531
BuRaTiNoVnO
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/06/2005 11:26:40
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Đã nói Mozilla là trình duyệt web vô địch còn lằng nhằng, dùng cái Opera thấy lung tung ngay từ đầu ròi.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Re: Opera 9.0 DoS 28/06/2006 06:44:53 (+0700) | #4 | 1534
[Avatar]
lihavim
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/06/2004 15:19:32
Messages: 506
Offline
[Profile] [PM]

BuRaTiNoVnO wrote:
Đã nói Mozilla là trình duyệt web vô địch còn lằng nhằng, dùng cái Opera thấy lung tung ngay từ đầu ròi. 

Hehe, được cái này thì mất cái khác, đâu có phần mềm nào hoàn hảo hở anh? Em dùng Opera sướng rơn mà smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|