banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Những thảo luận khác Phần mềm tạo file .lic  XML
  [Question]   Phần mềm tạo file .lic 14/09/2014 05:27:59 (+0700) | #1 | 281608
[Avatar]
boynet
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 10/07/2009 10:25:40
Messages: 32
Location: Hà Nội
Offline
[Profile] [PM]
Em có 1 file .lic mở ra xem thì toàn kí tự loằng ngoằng không sửa được. Xin hỏi các bác là có phần mềm nào tạo được file .lic không để tạo file mới thay file cũ.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|