banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Giải mã dữ liệu đã hash  XML
  [Discussion]   Giải mã dữ liệu đã hash 12/09/2014 16:40:08 (+0700) | #1 | 281588
Trungpos SD
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/06/2014 10:19:25
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Với một số loại băm quen thuộc như md5, sha,... thì có thể giải bằng crack*station nhưng nếu gặp phải một mớ lạ hoắc kiểu như này:
4EDC5698-8936-4686-AFEF-8BBC586C4407
4EFEADB3-ED44-4910-9F9F-5C499C15CB31
4F4D3CD0-3B0B-461C-933B-F3493946412B
4F53AD8D-E0A2-4797-BC9B-41CBF9C76ECB
50050A3F-95E2-4811-93B7-BA4A9ED9787F
thì hướng giải mã thế nào?
Thêm trường hợp mình có code băm liệu có khả quan được không?
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|