banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML  XML
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 08/09/2014 10:14:27 (+0700) | #1 | 281558
caovaho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 19:35:59
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]


Lổi này khoai quá, tình hình là những máy khác khi chạy iTax Viewer (chạy file .XML) thì nó hiện ra full thông tin hết, còn máy tình này nó ko hiện ra hết, mình tìm hiểu kĩ, nó chỉ liên quan đến IE của windows, mình đã úp đầy đủ lại Java, SDK,IE8 (đã defalt IE luôn ) ... nhưng vấn bất lực, mình thấy nó liên quan đến Activex của IE, mình cũng có gắng thử fix ,và lỗi cuối cùng nó hiện ra vậy đó.
Bạn nào giỏi lập trình máy hay IT giỏi biết hay có ý tưởng fix lỗi để nó hiện full thông tin ra màn hình thì chỉ dùm nhé ! smilie smilie smilie
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 08/09/2014 17:31:12 (+0700) | #2 | 281559
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Làm gì có cái lỗi nào. Bạn không đọc được nó sao?
1. Đó là Warning, không phải Error.
2. Nó yêu cầu xác nhận cho phép IE chạy ActiveX.

Try this:
Tools -> Internet Options -> Security tab -> Custom level
Sau đó tìm dòng: ActiveX controls and plug-ins
-> Tiếp theo thì tự mò lấy, fix 1 cái "lỗi khoai" rất là dễ đúng không?

Cố mà save dữ liệu trước khi làm như vậy đi, nó chỉ được active sau khi Restart lại máy.

Chúc bạn vui!
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 09/09/2014 09:37:54 (+0700) | #3 | 281564
caovaho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 19:35:59
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Nó chỉ là bảng thông báo thôi, mình fix thông báo này rồi, vấn đề không phải ở cái này, vấn đề chính là nó ko hiện full dữ liệu ra màn hình.bạn thấy khung màu đỏ không, mọi máy nó hiện ra full cái này, còn riêng 1 máy thì bị vậy, vì là máy của kế toán nên ko dám cài lại windows, mình đã úp từ XP sv2 -> 3, cài SDK, cài Java, cài lại luôn office vì sợ liên quan đến Excel, mình cũng mò mò rùi. nó chỉ liên quan đến IE, vì nó xuất ra dạng nền của IE, cũng cài lại IE, úp lên version 8 luôn, giờ chỉ nghỉ nó nằm ở background của Activex, vì thông số hay gì đó, nên ở mảng thông tin trên nó ko hiện ra full smilie ..

Anh em nào mún thử sức giúp mình mình cảm ơn nhiều nhé !
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 09/09/2014 13:03:51 (+0700) | #4 | 281566
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Bạn nói tùm lum quá: Excel, IE, ActiveX, SDK, Java, Windows. Chả có cái nào dính dáng tới cái nào.

Bạn có file nào không chứa dữ liệu quan trọng không?
Có thì quăng lên cho mình, mình sẽ kiểm tra lại giúp bạn.
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 10/09/2014 08:35:38 (+0700) | #5 | 281573
caovaho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 19:35:59
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Ntnguyen cho mình xin sdt hay yahoo nhe, yahoo mình là hovacao@yahoo.com
"<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <HSoThueDTu xmlnssmiliesi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue">
- <HSoKhaiThue>
- <TTinChung>
- <TTinDVu>
<maDVu>HTKK</maDVu>
<tenDVu>HTKK</tenDVu>
<pbanDVu>3.2.5</pbanDVu>
<ttinNhaCCapDVu />
</TTinDVu>
- <TTinTKhaiThue>
- <TKhaiThue>
<maTKhai>46</maTKhai>
<tenTKhai>TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN - MẪU 01/KK-XS</tenTKhai>
<moTaBMau>(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)</moTaBMau>
<pbanTKhaiXML>2.0.0</pbanTKhaiXML>
<loaiTKhai>C</loaiTKhai>
<soLan>0</soLan>
- <KyKKhaiThue>
<kieuKy>M</kieuKy>
<kyKKhai>08/2014</kyKKhai>
<kyKKhaiTuNgay>01/08/2014</kyKKhaiTuNgay>
<kyKKhaiDenNgay>31/08/2014</kyKKhaiDenNgay>
<kyKKhaiTuThang />
<kyKKhaiDenThang />
</KyKKhaiThue>
<maCQTNoiNop>70105</maCQTNoiNop>
<tenCQTNoiNop>Chi cục Thuế Quận 3</tenCQTNoiNop>
<ngayLapTKhai>2014-09-03</ngayLapTKhai>
- <GiaHan>
<maLyDoGiaHan />
<lyDoGiaHan />
</GiaHan>
<nguoiKy>Nguyễn Bá Kim</nguoiKy>
<ngayKy>2014-09-03</ngayKy>
<nganhNgheKD />
</TKhaiThue>
- <NNT>
<mst>0305697610</mst>
<tenNNT>CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM KIM MAI SA</tenNNT>
<dchiNNT>115-115A Võ Văn Tần, Phường 06</dchiNNT>
<phuongXa />
<maHuyenNNT />
<tenHuyenNNT>3</tenHuyenNNT>
<maTinhNNT />
<tenTinhNNT>TPHCM</tenTinhNNT>
<dthoaiNNT />
<faxNNT />
<emailNNT />
</NNT>
</TTinTKhaiThue>
</TTinChung>
- <CTieuTKhaiChinh>
<ct21>0</ct21>
<ct22>0</ct22>
<ct23>0</ct23>
</CTieuTKhaiChinh>
</HSoKhaiThue>
</HSoThueDTu>"
Cấu trúc file XML đây.
Máy bình thường, hiện full thông tin như hình thứ 2 mình post ( có thông tin ở cái khung màu đỏ" . còn hình 1 là ở máy lỗi, nó ko hiện ra thông tin đó.
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 10/09/2014 10:27:47 (+0700) | #6 | 281574
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Mình có 2 tin dành cho bạn. 1 vui, 1 buồn.
Tin vui là bạn chẳng có vấn đề gì với XML hết.
Tin buồn là source file bạn copy - paste đấy cũng chẳng giúp ích được gì cho bạn luôn smilie

Nó không nói về phần định dạng dữ liệu hay data-binding gì xấc. Một cái vỏ bọc.
Bạn nén cả folder đó lại thành .rar và upload lên đây:
http://www.megafileupload.com/
Rồi share link cho mình.
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 10/09/2014 11:09:06 (+0700) | #7 | 281575
caovaho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 19:35:59
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
@@ cái file XML đó mình nghĩ ko quan trong đâu... thật đó. vì máy lỗi mở bị lỗi, máy bt mở bình thường.. @~@
Mình chĩ ko biết là nền nó chạy (background) của iTaxViewer nó sao và dựa vào source nào í ~.~ theo mình thì fix là fix ở đâu .. để mình gửi lun files XML cho bạn zị smilie híc ...
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 10/09/2014 11:53:46 (+0700) | #8 | 281576
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Dạ, ý em nói đến cái Stylesheet đó anh. Anh xem lại coi dòng nào trên đó đề cập tới chổ đó vậy à?
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
  [Analyzing]   Lổi ActiceX trong IE để chạy phần mềm ITaxviewr XML 10/09/2014 14:05:30 (+0700) | #9 | 281578
caovaho
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/07/2006 19:35:59
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
:3 ai giúp dùm cái .. chag biet lỗi đâu.. để fix lại java phát, ko duoc e chịu luôn ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|