banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Các kiểu tấn công vào firewall và biện pháp phòng chống  XML
  [Discussion]   Các kiểu tấn công vào firewall và biện pháp phòng chống 06/09/2014 09:28:57 (+0700) | #1 | 281538
kdcn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/08/2014 04:29:18
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Thấy tài liệu hay chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo
http://123doc.vn/document/1765244-ky-thuat-tan-cong-firewall.htm
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Các kiểu tấn công vào firewall và biện pháp phòng chống 06/09/2014 10:04:37 (+0700) | #2 | 281540
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Tài liệu của bác lúc nào cũng được mod chú ý tới, thật là ghê gớm.
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Các kiểu tấn công vào firewall và biện pháp phòng chống 06/09/2014 14:51:28 (+0700) | #3 | 281543
kooi_kool
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/07/2013 20:37:45
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Tài liêu hay, thanks bạn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|