banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Tư vấn về VPN Windows Client to Site  XML
  [Question]   Tư vấn về VPN Windows Client to Site 04/09/2014 16:18:45 (+0700) | #1 | 281519
congnhac0000
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/03/2011 22:19:30
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người,
Mình đã thiết lập xong đc kết nối VPN client to site (PPTP), VPN hoạt động tốt nhưng có một vấn đề là thế này:

Mình có chi nhánh gồm 3 máy clients, mình lần lượt cho kết nối theo thứ tự máy 01, máy 02, máy 03 ban đầu chạy rất OK. Khi mình ngắt kết nối máy 03 thì máy 01 và 02 vẫn hoạt động bình thường nhưng khi mình ngắt vpn của máy 02 thì máy 03 cũng ngắt không ping về vpn server đc (mặc dù trạng thái vpn vẫn còn connected), máy 01 vẫn bình thường.
Và nếu mình ngắt vpn máy 01 thì máy 02 cũng ko ping về vpn server đc (trạng thái vẫn connected) còn máy 03 vẫn bình thường.
Mình đã thử setup VPN server trên Máy khác và thử nhiều sites khác nhau nhưng vẫn bị trường hợp tương tự (Lớp mạng nội bộ là 192.168.1.0/24). Trên máy VPN client mình phải "route add" bằng mới truy cập về Công Ty.

Cần mọi người tư vấn cách khắc phục.
Cảm ơn
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|