banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Những thảo luận khác Điều tra về thói quen của lập trình viên  XML
  [Question]   Điều tra về thói quen của lập trình viên 03/09/2014 20:57:09 (+0700) | #1 | 281510
[Avatar]
Tal
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/09/2007 16:50:17
Messages: 67
Offline
[Profile] [PM]
Bạn của mình đang làm điều tra về thói quen của lập trình viên nên nhờ mình gửi lên diễn đàn. Mọi người nếu có thời gian thì trả lời giúp bạn mình nhé.

Minh cảm ơn mọi người trước.

Đường dẫn đến bản điều tra: https://ktmt.typeform.com/to/WzOLiB
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Điều tra về thói quen của lập trình viên 05/09/2014 17:34:51 (+0700) | #2 | 281528
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Câu số 15, mình thấy khó trả lời.
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Điều tra về thói quen của lập trình viên 05/09/2014 20:08:01 (+0700) | #3 | 281529
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]

Tal wrote:
Bạn của mình đang làm điều tra về thói quen của lập trình viên nên nhờ mình gửi lên diễn đàn. Mọi người nếu có thời gian thì trả lời giúp bạn mình nhé.

Minh cảm ơn mọi người trước.

Đường dẫn đến bản điều tra: https://ktmt.typeform.com/to/WzOLiB 


Còn đây là kết quả điều tra của mình về bạn của chủ topic.
Ai có thời gian thì bỏ ra 5 giây để xem 2 cái pics này giúp cái.
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Điều tra về thói quen của lập trình viên 05/09/2014 20:13:57 (+0700) | #4 | 281530
[Avatar]
ntnguyen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/07/2014 03:30:40
Messages: 58
Offline
[Profile] [PM]
Lướt qua nội dung và nhìn cái link là đã thấy không ổn rồi.
Stay hungry. Stay foolish.
Design is not just what it looks like. Design is how it works
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|