banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Lỗi xác thực KRB5KRB_AP_ERR_TKT_NYV trên windows sever 2012 datacenter  XML
  [Discussion]   Lỗi xác thực KRB5KRB_AP_ERR_TKT_NYV trên windows sever 2012 datacenter 28/08/2014 20:37:57 (+0700) | #1 | 281458
thienphg
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/02/2012 04:58:43
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Chào anh (chị),

Chuyện là tôi đang cần setup Failover clustering trên windows sever 2012 nhưng gặp lỗi KRB5KRB_AP_ERR_TKT_NYV mặc dù đã thử lại sau khi đồng bộ thời gian trên các node

Tôi có 3 máy chạy trên hyper-v đã join vào domain thành công với mô hình của tôi như sau:

AD sever: 10.0.10.238 (host 10.0.0.236)
Node 1: 10.0.10.241 (host 10.0.0.236)
Node 2: 10.0.10.242 (host 10.0.10.237)

Từ AD tôi có thể add node1 vào Failover clustering nhưng không thể add được node 2. Tôi nghĩ rằng giữa 2 host này có vấn đề.
2 host 10.0.0.236, 10.0.0.237 chung switch LAN tại trung tâm dữ liệu.

Nhờ anh (chị) xem giúp vấn đề.

Cảm ơn anh (chị).
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Lỗi xác thực KRB5KRB_AP_ERR_TKT_NYV trên windows sever 2012 datacenter 03/09/2014 08:46:02 (+0700) | #2 | 281504
thienphg
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/02/2012 04:58:43
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Sau khi add host 237 vào AD thì mọi thứ làm việc smilie tôi đang nghĩ tới việc guest hyper-v dùng cái gì đó liên quan KRB trên host.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|