banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Đề thi vao IT Application ngân hàng VPBank  XML
  [Employment]   Đề thi vao IT Application ngân hàng VPBank 28/08/2014 13:08:32 (+0700) | #1 | 281453
vanhienit
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/05/2012 01:09:39
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người,
Có bạn nào đã thi vao IT development của ngân hàng VPBank rồi... Chia sẽ kinh nghiệm cho mình với.
Cám ơn mọi người,
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|