banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận bảo mật Xin giúp đỡ tìm hiểu về kiến trúc hệ thống tường lửa  XML
  [Question]   Xin giúp đỡ tìm hiểu về kiến trúc hệ thống tường lửa 27/08/2014 18:36:52 (+0700) | #1 | 281445
teen9xpro
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/04/2007 00:09:35
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Mong mấy anh giúp em cái đề tài ông thầy giao là "Tìm hiểu các kiến trúc triển khai hệ thống tường lửa".

Cái đề khá là mơ hồ nên em có hỏi thêm thì thầy bảo em hãy chọn 1 con firewall và nói về khả năng của con firewall đó như khả năng phát hiện tấn công, khả năng phân luồng, khả năng chống ddos.

khổ cái là đó giờ trên trường học toàn lý thuyết nên ko có 1 con firewall cứng nào để vọc nên mong mấy anh giúp em tìm tài liệu về 1 con nào đó để giải quyết câu hỏi trên

Em cám ơn.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|