banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Bộ sách của EC - Council về an ninh mạng  XML
  [Document]   Bộ sách của EC - Council về an ninh mạng 17/08/2014 04:11:23 (+0700) | #1 | 281329
nhanlaihong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 17/03/2011 22:30:58
Messages: 15
Offline
[Profile] [PM]
EC-Council | Press là một dự án tiếp cận cộng đồng, được hội đồng Châu Âu bắt đầu vào năm 2009 với sự hợp tác của Cengage Learning. EC-Council và đội ngũ tại Cengage đã làm việc siêng năng để chuyển các chứng chỉ và nội dung toàn cầu hàng đầu từ EC-Council thành nội dung học tập với tất cả các tính năng sư phạm trong các cuốn Sách giáo khoa học thuật kinh điển. Các chủ đề của EC-Council press được thiết kế với sự hỗ trợ của các giáo sư hàng đầu bao gồm các ngân hàng câu hỏi và bài tập giao cho lớp học, các tập tin hướng dẫn, Lab Hướng dẫn và Tài nguyên học tập khác. Mô hình mẫu phát triển các khóa học và được công nhận toàn cầu được cung cấp bởi các dịch vụ của Cengage.
EC-council press được thiết kế để đạt được mục tiêu học tập của các kỳ thi chứng chỉ EC-Council trong một môi trường học thuật. Mỗi lĩnh vực được phân loại là một "Series", mỗi series sau đó được chia thành các cuốn sách. Xem dưới đây một danh sách các chủ đề:

Ethical Hacking and Countermeasures
Network Defense
Computer Forensics
Penetration Testing
Security Fundamentals
Disaster Recovery
Để down về đầy đủ bộ sách này, các bạn vào đây down nhé:

http://manofebook.info/index.php/complete-ec-council-computer-security

có link box.com còn live
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|