banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Tổng hợp các tài liệu hay nhất về Công nghệ thông tin  XML
  [Article]   Tổng hợp các tài liệu hay nhất về Công nghệ thông tin 14/08/2014 08:55:32 (+0700) | #1 | 281293
kdcn
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/08/2014 04:29:18
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
This post is set hidden by a moderator because it may be violating forum's guideline or it needs modification before setting visible to members.
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Tổng hợp các tài liệu hay nhất về Công nghệ thông tin 14/08/2014 19:13:56 (+0700) | #2 | 281302
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Có mỗi một cái link thì viết ở một phân mục thôi chứ, spam hết các phân mục rồi.
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
  [Article]   Tổng hợp các tài liệu hay nhất về Công nghệ thông tin 14/08/2014 20:59:23 (+0700) | #3 | 281304
[Avatar]
kiemcbk
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/05/2013 13:48:50
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
sao không tải tài liệu về rồi nén lại up lên mediafile mà lại đăng mỗi linh không thế bạn?, mất công mọi người quá smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
3 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|