banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Hỏi về lỗi namespaces trong DFS  XML
  [Question]   Hỏi về lỗi namespaces trong DFS 07/08/2014 09:27:08 (+0700) | #1 | 281213
soccon
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/10/2005 17:18:03
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người,

Hiện nay mình đang xây dựng một mô hình mạng như sau:
- ServerDC1
- ServerDC2
- Fileserver01
- Fileserver02

ServerDC1 là domain controller chính, ServerDC2 là domain controller phụ, domain trong công ty là domain.local. Fileserver01 và Fileserver02 làm File server và đồng bộ qua DFS. Mình đã cấu hình để DFS replication hoạt động ok (ghi file 1 bên sẽ xuất hiện cả 2 server). Mình có tạo 3 DFS namespaces là:
- \\domain.local\dept
- \\domain.local\private
- \\domain.local\public
Tổng dung lượng đồng bộ của cả 3 folder trên khoảng 500Gb, phục vụ cho mô hình tầm 60 user

Hiện mình bị vấn đề như sau:
1. Thỉnh thoảng có 1 vài user không thể truy cập được vào folder share theo 1 trong 3 namespace đã tạo. Tức là thỉnh thoảng có người không vào \\domain.local\dept, nhưng khi mình thử \\fileserver01\dept hoặc \\fileserver02\dept thì lại được (Cái này rất thỉnh thoảng bị chứ không thường xuyên smilie )
2 Thỉnh thoảng có 1 vài user khi mở file (excel) trên share folder ra chỉnh sửa và save lại thì bị thông báo "Document not save" nhưng vẫn thấy lưu được tên file vào ổ nhưng dung lượng bằng 0Kb, tuy nhiên nếu lưu ra ổ C của máy tính rồi copy vào folder share thì lại được. Ngoài ra nếu sử dụng notepad thì lại lưu vào ổ folder share bình thường.
Những vấn đề này rất thỉnh thoảng bị, tuy nhiên cũng user đó hôm sau lại không bị nữa smilie
Mọi người có ai đã từng bị trường hợp tương tự vui lòng cho xin ý kiến với nhé. Thanks
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|