banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người dạy lập trình c và asm trên linux  XML
  [Employment]   dạy lập trình c và asm trên linux 02/08/2014 18:13:28 (+0700) | #1 | 281172
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Bị mẹ cấm vận không cho tiền tiêu xài. Nên không có tiền uống cafe.
Bạn nào có ý muốn học lập trìnhw trên Linux thì liên hệ với mình.
Dạy lập trình tính theo giờ. Mõi giờ là 20k
Liên hệ wa www.facebook.com/thechung0
Chi tiết về chuơng trình học thì bạn có một bản khi đăng kí học
. smilie
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   dạy lập trình c và asm trên linux 07/08/2014 10:17:26 (+0700) | #2 | 281215
[Avatar]
haipt
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/08/2004 19:48:44
Messages: 165
Location: Hải phòng
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Chết , thầy mà đăng thế này thì ai dám học smilie
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   dạy lập trình c và asm trên linux 07/08/2014 11:04:47 (+0700) | #3 | 281216
[Avatar]
xuanphongdocco
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/08/2009 08:25:03
Messages: 247
Offline
[Profile] [PM]
Nguyên đêm luôn thì bao nhiêu thày ?
Xuân Phong Nguyễn
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   dạy lập trình c và asm trên linux 07/08/2014 11:23:26 (+0700) | #4 | 281218
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
đăng kí thì dạy giờ nào cũng được trừ 10h đêm trờ đi
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
  [Employment]   dạy lập trình c và asm trên linux 07/08/2014 11:25:45 (+0700) | #5 | 281219
[Avatar]
panfider
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 12/05/2010 01:51:04
Messages: 448
Offline
[Profile] [PM] [Email]
số điện thoại để liên lạc là 0905134930
[Unix] live free or die
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|