banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Hỗ trợ khẩn cấp về mạng internet giúp em, các mem ơi?  XML
  [Question]   Hỗ trợ khẩn cấp về mạng internet giúp em, các mem ơi? 26/07/2014 09:25:38 (+0700) | #1 | 281082
arsene
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/05/2008 02:12:45
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Công ty em có 3 văn phòng: 1 văn phòng tổng ở HN, 2 văn phòng ở Đà Nẵng.
Tất cả đều sử dụng dịch vụ internet của FPT.
HN dùng địa chỉ IP tĩnh, 2 văn phòng Đà Nẵng dùng IP động của FPT.
Vấn đề của em bây giờ là ở HN thì ko thể ping được 2 địa chỉ IP trong Đà Nẵng, nhưng ngược lại thì được. 2 địa chỉ trong Đà Nẵng đó thì nhìn thấy nhau bình thường.
Các mem có thể cho e biết tại sao lại như thế được không?
Em đang muốn xem camera ở 2 VP trong Đà Nẵng nhưng không thông được mạng trong đó nên chịu không xem được.

em dùng máy tính ở HN ping địa chỉ trong Đà Nẵng thì được kết quả như sau:
C:\Users\arsene>ping danangpatech.ddns.net
Pinging danangpatech.ddns.net [1.52.43.106] with 32 bytes of data:
Reply from 1.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 1.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 1.0.0.1: Destination host unreachable.
Reply from 1.0.0.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 1.52.43.106:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỗ trợ khẩn cấp về mạng internet giúp em, các mem ơi? 26/07/2014 14:57:16 (+0700) | #2 | 281083
StarGhost
Elite Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/03/2005 20:34:22
Messages: 662
Location: The Queen
Offline
[Profile] [PM]
Có khả năng do firewall hoặc NAT, hoặc đơn giản là không có route đến cái IP đó.
Mind your thought.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỗ trợ khẩn cấp về mạng internet giúp em, các mem ơi? 26/07/2014 16:01:38 (+0700) | #3 | 281084
arsene
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 11/05/2008 02:12:45
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Thanks bạn. Nhưng mình nghĩ nếu do firewall thì 1 trong 2 VP Đà Nẵng cũng phải ko nhìn thấy nhau chứ nhỉ.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Hỗ trợ khẩn cấp về mạng internet giúp em, các mem ơi? 27/07/2014 22:00:44 (+0700) | #4 | 281106
[Avatar]
qwerty13
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 30/01/2013 06:37:58
Messages: 52
Offline
[Profile] [PM]
Có thể còn do firewall của router từ HN -> DN nữa, 2 cái cùng ở DN thì k phải qua router đấy.

Còn 1 điều nữa, ping là dùng ICMP, ICMP có thể không được nhưng nếu TCP/UDP vẫn được mà việc xem camera k dùng đến ICMP thì vẫn có thể xem được. Bạn cứ thử xem, không nhất thiết ping phải được.
Once Amser, forever Amser smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|