banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Tấn công DNS tunneling  XML
  [Question]   Tấn công DNS tunneling 22/07/2014 12:13:03 (+0700) | #1 | 281065
nhoxnhi2192
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/06/2014 21:14:35
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
mình có đề tài về tấn công DNS tunneling
ai hiều về nó có thể giúp mình được không?
1. như thế nào gọi là DNS tunneling ?
2. tấn công làm sao?
ai hiểu thì hãy giúp mình làm đề tài này, mình sẽ cảm kích và có hậu tạ xứng đáng
mail của mình : cutibungbu.hiep@gmail.com
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|