banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Javascript iFrame technique  XML
  [Question]   Javascript iFrame technique 03/07/2014 12:24:58 (+0700) | #1 | 280925
Clark Kent
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/09/2010 00:13:34
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Em có sử dụng iFrame để send POST hoặc GET message lên 1 vài server. Một số server bình thường thì OK nhưng mà một số server có header X-Frame-Options:DENY (SAMEORIGIN) thì chịu chết, không sử dụng iFrame được. Ai có cách để vựt qua cái header này không ạ ??? À, mà khi dùng iFrame thì có cách nào để handle được response message không ạ ???
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
5 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|