banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Trojan (install_flashplayer13x04_mssd_aaa_aih.exe)  XML
  [Discussion]   Trojan (install_flashplayer13x04_mssd_aaa_aih.exe) 18/06/2014 11:47:04 (+0700) | #1 | 280845
phppilot
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/03/2014 10:28:04
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
mấy ngày trước e vào đây hdvietnam.com thì nó báo update flash player
chuyển tới
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/completion/aih/?exitcode=0&type=install
và file tải về tên
install_flashplayer13x04_mssd_aaa_aih.exe
có nguồn từ
http://aihladobe.com/downloads/install_flashplayer13x04_mssd_aaa_aih.exe
về sơ xuất không kiểm tra chạy luôn và phá cả hệ thống security lẫn update của win e đã khôi phục lại được nhưng muốn nhờ mấy bác phân tích giùm con virus trên nó còn ăn vào cái gì nữa không ạ smilie
Khi chạy nó có cho ra file VFS:update.exe
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|