banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Cần giúp cấu hình EXIM hổ trợ Unicode  XML
  [Question]   Cần giúp cấu hình EXIM hổ trợ Unicode 05/06/2014 10:25:23 (+0700) | #1 | 280763
lamletoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2011 10:16:54
Messages: 47
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người,
Em có một server Centos 6 32Bits đang chạy DirectAdmin.
Sử dụng Exim mặc định.Tuy nhiên khi gửi email từ bất kỳ tài khoản nào ra ngoài mà sử dụng tiếng việt Unicode thì nội dung và tiêu đề đều không thể hiện thị đúng nội dung mà thay vào đó là các ký tự unicode.

[img]
http://i.imgur.com/pkqA8Dm.png?1
[/img]
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Cần giúp cấu hình EXIM hổ trợ Unicode 06/06/2014 06:56:18 (+0700) | #2 | 280766
lamletoi
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2011 10:16:54
Messages: 47
Offline
[Profile] [PM]
FIXED
Chỉnh lại encoding của Squirrel.
Vấn đề ở đây không phải là do MTA
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|