banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering Sử dụng hàm trong thư viện dll?  XML
  [Question]   Sử dụng hàm trong thư viện dll? 01/06/2014 10:06:51 (+0700) | #1 | 280743
trentungcayso
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/03/2008 21:20:58
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
hi các thành viên!
Hiện tại tôi đang cần sử dụng một hàm mã hoá chuỗi trong thư viện dll (không phải do tôi tạo ra). Tên hàm thì tôi dùng lệnh dumpbin để biết được. Nhưng còn các thông số truyền vào cho hàm thì tôi hoàn toàn không thể biết được. Vậy có cách nào để có thể sử dụng được không vậy các member?
Hoặc các bạn có thể gợi ý giúp tôi thuật toán mã hoá nào khi mã hoá nén 1 chuỗi có 14 hoặc 15 kí tự thành chuỗi có 10 kí tự không?
Chân thành cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Sử dụng hàm trong thư viện dll? 29/07/2014 13:16:34 (+0700) | #2 | 281136
hoangcuongflp
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/03/2014 06:42:47
Messages: 24
Offline
[Profile] [PM]
Đối với thư viện DLL .NET bạn có thể thực hiện việc dịch ngược để biết về các tham số truyền vào, có thể dễ dàng khi người tạo ra thư viện không thực hiện bảo vệ, làm dối mã nguồn.

Đối với các ngôn ngữ lập trình khác. Bạn có thể thực hiện dịch ngược và phân tích mã để đạt được mong muốn. Nếu có thể, hãy liên hệ: hoangcuongflp@gmail.com nếu được mình sẽ giúp bạn.
Mình là 1 con gà trong công nghệ.
Nếu mình có nói gì làm bạn không vui thì mong bạn bỏ qua cho, vì cá nhân mình còn gà lắm, và mình có ý tốt thôi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|