banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường  XML
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 30/05/2014 12:27:09 (+0700) | #1 | 280731
thienphg
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/02/2012 04:58:43
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Chào anh (chị),

Tôi có một máy chủ sử dụng Debian 7 loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường, chi tiết về load avg, cpu, ram, i/o xem bên dưới.

Load AVG, CPU, RAM, SWAP từ top

Load AVG từ /proc/loadavg 8.15 8.06 8.10 1/205 6163
I/O từ iostat


Vậy đâu là nguyên nhân loadavag ở mức 8+.

Cảm ơn anh (chị)
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 01/06/2014 01:16:36 (+0700) | #2 | 280738
[Avatar]
quanta
Moderator

Joined: 28/07/2006 14:44:21
Messages: 7265
Location: $ locate `whoami`
Offline
[Profile] [PM]
Nhìn hình trên, bạn thử bắt đầu từ chỗ `12.1 wa` xem.
Let's build on a great foundation!
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 01/06/2014 09:34:09 (+0700) | #3 | 280741
myquartz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2005 04:58:30
Messages: 563
Offline
[Profile] [PM]
Do IO bị quá tải. 12.1 wa = 12.1% IO wait.
Xem hình dưới thì thấy tuy read/write KB chỉ là 1.5/1MBps thôi, nhưng tps là khoảng 70tps - 2 sda và sdb giống nhau có thể disk tripe với md2 - tps như thế khá cao nếu là ổ SATA thông thường => chứng tỏ random IO rất nhiều.

Tiếp là kiểm tra cái gì gây random IO nhiều như thế, phải xem các process. Nếu chạy mysql database có thể chính là cái này. Tập trung tiếp vào đó để giải quyết.
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 06/06/2014 14:57:22 (+0700) | #4 | 280769
linshan
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/11/2010 07:34:17
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
bắt đầu đoạn "3 zombie" sẽ tìm được vấn đề
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 01/07/2014 15:25:32 (+0700) | #5 | 280916
tmlinhkct
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/06/2012 02:55:48
Messages: 11
Offline
[Profile] [PM]

linshan wrote:
bắt đầu đoạn "3 zombie" sẽ tìm được vấn đề 

đây mới là nguyên nhân chính
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 05/07/2014 16:20:49 (+0700) | #6 | 280941
[Avatar]
suxanero
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/02/2007 15:37:29
Messages: 39
Offline
[Profile] [PM]

tmlinhkct wrote:

linshan wrote:
bắt đầu đoạn "3 zombie" sẽ tìm được vấn đề 

đây mới là nguyên nhân chính 


mình nghĩ khi trả lời bạn nên đặt bạn vào hoàn cảnh của người hỏi 1 chút. người ta muốn học hỏi và làm ăn thật nên đừng nói câu vô trách nhiệm như vậy. Hãy giải thích cơ sở tại nào mà bạn đưa ra kết luận.

phán 1 câu chắc nịch và bỏ đi là cái gì đó thể hiện sự trẻ trâu smilie
[Up] [Print Copy]
  [Discussion]   Vấn đề loadavg cao trong khi CPU, I/O, RAM bình thường 15/07/2014 06:31:43 (+0700) | #7 | 281020
thienphg
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/02/2012 04:58:43
Messages: 13
Offline
[Profile] [PM]
Cảm ơn quanta và myquartz tôi đã tìm ra nguyên nhân I/O random cao:
_Máy chủ này mở NFS.
_Một máy chủ khác có kịch bản backup định kỳ đưa dữ liệu vào đĩa NFS. Dữ liệu backup lớn, network giữa 2 máy này chậm.

Tôi đã chỉnh lại kịch bản backup, khởi động lại NFSD, sever load đã trở lại bình thường, chưa thấy hiện tượng I/O wait cao trong hơn 1 tháng qua.

Cảm ơn mọi người một lần nữa.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|