banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Làm cách nào xác định được giá trị tcp_mem, tcp_rmem, tcp_wmem ?  XML
  [Question]   Làm cách nào xác định được giá trị tcp_mem, tcp_rmem, tcp_wmem ? 29/05/2014 08:31:25 (+0700) | #1 | 280722
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]
Em thấy các giá trị này thường được đặt và giữ nguyên. Nhưng trong trường hợp bị tấn công cần phải thực hiện điều chỉnh thì các giá trị này cần được tính toán thế nào để phù hợp với tình hình. Em không chủ ý nhắm vào một case cụ thể nào cả mà chỉ mong biết tcp_mem, tcp_rmem, tcp_wmem phụ thuộc vào các biến số nào và bằng cách nào phân tích từ các biến số đó để tìm được các giá trị phù hợp ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm cách nào xác định được giá trị tcp_mem, tcp_rmem, tcp_wmem ? 14/06/2014 15:48:51 (+0700) | #2 | 280831
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]
Em biết mấy giá trị này để xác định được cũng dài dòng lắm, liên quan nhiều đến kiến thức tcp và kernel linux. Em không biết suy luận thế nào để tìm ra các giá trị đó. Các bác chia sẻ kỹ thuật chút đi và cũng để có hướng em tìm hiểu thêm.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm cách nào xác định được giá trị tcp_mem, tcp_rmem, tcp_wmem ? 19/06/2014 15:53:07 (+0700) | #3 | 280853
hoanvm
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 21/05/2013 20:59:34
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Mình ko phải là expert nên chỉ dám đưa cho bạn tài liệu để tham khảo. Bạn tìm đọc cuốn Securing Optimizing Linux - The Ultimate Solution v2.0 nhé. Cuốn này có nói rất nhiều về cách optimize các thông số, trang 184 có bàn về cách lựa giá trị hợp lí cho thông số này.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Làm cách nào xác định được giá trị tcp_mem, tcp_rmem, tcp_wmem ? 28/07/2014 21:49:24 (+0700) | #4 | 281124
explorer88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/11/2010 22:32:47
Messages: 75
Offline
[Profile] [PM]
Ừm, cám ơn bạn đã chỉ hướng.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|