banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix SQUID - Lỗi hiển thị giao diện website.  XML
  [Question]   SQUID - Lỗi hiển thị giao diện website. 23/05/2014 15:46:14 (+0700) | #1 | 280701
vadablond
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2007 14:30:27
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Em đang thử sử dụng squid để làm proxy sau khi cấu hình squid chạy khá tốt nhưng có 1 vấn đề là.

Khi tạo acl để cấm user ra internet nhưng vẫn cho vào 1 số trang về mail (yahoo, gmail, hotmail...). client vẫn truy cập được các trang này nhưng các trang này không hiển thị được hình ảnh và bị sắp xếp lung tung như hình bên dướiEm đã sử dụng squid version 2.6 và 3.1.10 đều bị tình trạng tương tự. Ai biết cách nào để các trang này hiển thị bình thường như khi chưa đặt rule giống như hình bên dưới thì chỉ em với\
\
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|