banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thủ thuật reverse engineering IDA pro, 0x1E thay cho 0 trong unicode string  XML
  [Question]   IDA pro, 0x1E thay cho 0 trong unicode string 04/05/2014 10:17:15 (+0700) | #1 | 280533
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người, có lẽ cũng không thích hợp lắm cho phân mục này, chẳng qua cũng chỉ disassembly bằng IDA.
Mình có disassemnly một app có song ngữ tiếng việt/tiếng anh.
Khi view data trong IDA thì có đoạn này,
Code:
.rdata:00551100 unk_551100   db 4Dh ; M       ; DATA XREF: .rdata:0054FF04o
.rdata:00551101         db  0
.rdata:00551102         db 0E1h ; ß
.rdata:00551103         db  0
.rdata:00551104         db 79h ; y
.rdata:00551105         db  0
.rdata:00551106         db 20h
.rdata:00551107         db  0
.rdata:00551108         db 74h ; t
.rdata:00551109         db  0
.rdata:0055110A         db 0EDh ; f
.rdata:0055110B         db  0
.rdata:0055110C         db 6Eh ; n
.rdata:0055110D         db  0
.rdata:0055110E         db 68h ; h
.rdata:0055110F         db  0
.rdata:00551110         db 20h
.rdata:00551111         db  0
.rdata:00551112         db 63h ; c
.rdata:00551113         db  0
.rdata:00551114         db 0E7h ; t
.rdata:00551115         db 1Eh
.rdata:00551116         db 61h ; a
.rdata:00551117         db  0
.rdata:00551118         db 20h
.rdata:00551119         db  0
.rdata:0055111A         db 62h ; b
.rdata:0055111B         db  0
.rdata:0055111C         db 0A1h ; í
.rdata:0055111D         db 1Eh
.rdata:0055111E         db 6Eh ; n
.rdata:0055111F         db  0
.rdata:00551120         db 20h
.rdata:00551121         db  0
.rdata:00551122         db 11h
.rdata:00551123         db  1
.rdata:00551124         db 0E3h ; p
.rdata:00551125         db  0
.rdata:00551126         db 20h
.rdata:00551127         db  0
.rdata:00551128         db 11h
.rdata:00551129         db  1
.rdata:0055112A         db 0B0h ; ¦
.rdata:0055112B         db  1
.rdata:0055112C         db 0E3h ; p
.rdata:0055112D         db 1Eh
.rdata:0055112E         db 63h ; c
.rdata:0055112F         db  0
.rdata:00551130         db 20h
.rdata:00551131         db  0
.rdata:00551132         db 63h ; c
.rdata:00551133         db  0
.rdata:00551134         db 0E0h ; a
.rdata:00551135         db  0
.rdata:00551136         db 69h ; i
.rdata:00551137         db  0
.rdata:00551138         db 20h
.rdata:00551139         db  0
.rdata:0055113A         db 73h ; s
.rdata:0055113B         db  0
.rdata:0055113C         db 0B5h ; ¦
.rdata:0055113D         db 1Eh
.rdata:0055113E         db 6Eh ; n
.rdata:0055113F         db  0
.rdata:00551140         db 20h
.rdata:00551141         db  0


nếu mình define "unk_551100" thành Strings->Unicode, sẽ chỉ được kết quả như sau:
Code:
.rdata:00551100 aMayTbnhC:               ; DATA XREF: .rdata:0054FF04o
.rdata:00551100         unicode 0, <Máy tính c>
.rdata:00551114         db 0E7h ; t
.rdata:00551115         db 1Eh
.rdata:00551116         db 61h ; a
.rdata:00551117         db  0
.rdata:00551118         db 20h
.rdata:00551119         db  0
.rdata:0055111A         db 62h ; b
.rdata:0055111B         db  0
.rdata:0055111C         db 0A1h ; í
.rdata:0055111D         db 1Eh
.rdata:0055111E         db 6Eh ; n
.rdata:0055111F         db  0
.rdata:00551120         db 20h
.rdata:00551121         db  0


rõ ràng vấn đề nằm ở chỗ, 0x1E, cái này mình không hiểu cho lắm, về Unicode mình quá mù mờ.
Có anh chị em nào nắm được, cho mình hỏi 0x1E là gì? và làm sao giải quyết nó cho đúng trong IDA?
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
  [Question]   IDA pro, 0x1E thay cho 0 trong unicode string 04/05/2014 19:05:53 (+0700) | #2 | 280538
[Avatar]
quygia128
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/07/2009 20:50:28
Messages: 119
Location: Somewhere
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
Unicode được chứa trong mấy Bytes ?? ASCII chứa mấy Byte ?
.::Mới bắt đầu trên con đường dài::.
.::Super Newbiez::.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   IDA pro, 0x1E thay cho 0 trong unicode string 04/05/2014 19:34:10 (+0700) | #3 | 280539
[Avatar]
van7hu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 03/07/2010 02:38:47
Messages: 63
Location: Thuỷ điện Hoà Bình
Offline
[Profile] [PM]
Về cái khoản Unicode này mình rất mù mờ, đọc tài liệu mà hoa cả mắt, chắc bữa sau phải bỏ ra tầm 3, 4 ngày để đọc tài liệu thì may ra.
App này viết bằng C++ cho Windows, nên mình nghĩ là cứ 2 Bytes vậy.
Thôi vậy, chắc có lẽ google cho cái phần Unicode tiếng việt implementation trong Windows chắc ra ngay.
https://www.facebook.com/buivan.thu.94
Được phục vụ cho tổ quốc, đó là một niềm vinh hạnh lớn lao..
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|