banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận thâm nhập Xâm nhập máy tính trong mạng LAN.  XML
  [Question]   Xâm nhập máy tính trong mạng LAN. 24/04/2014 23:54:57 (+0700) | #1 | 280435
nh0xc0de1
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 08/02/2014 04:00:49
Messages: 3
Offline
[Profile] [PM]
Cần biết những kiến thức nào để có thể xâm nhập vào bất kỳ một máy tính trong mạng LAN?? KHông dùng keylog hay các hình thức phishing hay lừa victim mà p tấn công trực tiếp ạ.Mong mọi người giúp đỡ
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xâm nhập máy tính trong mạng LAN. 26/04/2014 08:17:22 (+0700) | #2 | 280455
ntviet18
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 18/04/2014 20:33:31
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Chào Bạn! Các thông tin cần thiết để xâm nhập mạng LAN (hay bất cứ một mạng nào khác) chủ yếu là IP address. smilie Bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng về nmap, ettercap, wireshark.
Chúc bạn thành công!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xâm nhập máy tính trong mạng LAN. 26/04/2014 09:37:23 (+0700) | #3 | 280457
[Avatar]
hjeuthjen
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/04/2014 00:41:23
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
Cái này mình cũng đang cần... mọi người giúp đỡ cho nhé!
http://laptop99.mov.mn/
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xâm nhập máy tính trong mạng LAN. 06/06/2014 17:52:34 (+0700) | #4 | 280770
josdtt99
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/05/2014 08:19:22
Messages: 16
Offline
[Profile] [PM]
Mình cũng đang cần, mong pro nào đó chỉ với ạ!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
7 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|