banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Góp ý và Hỏi đáp thắc mắc chung Lỗi topic xem trang cuối cùng "Chủ đề bạn muốn xem không còn tồn tại"  XML
  [Question]   Lỗi topic xem trang cuối cùng "Chủ đề bạn muốn xem không còn tồn tại" 24/04/2014 18:18:02 (+0700) | #1 | 280432
duc2ht
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/06/2009 15:45:34
Messages: 6
Offline
[Profile] [PM]
Lỗi hiển thị trang cuối topic: /hvaonline/posts/list/41753.html
Có 57 trang, vào trang 57 thì báo lỗi
"Thông tin
Chủ đề bạn muốn xem không còn tồn tại."
trang 56 và các trang trước vẫn bình thường

Edit: sau khi có đủ số lượng bài lên 57 trang thì lại hiển thị bình thường
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|