banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Người tìm việc - Việc tìm người Tuyển nhân viên quản lý website  XML
  [Employment]   Tuyển nhân viên quản lý website 15/04/2014 13:42:45 (+0700) | #1 | 280337
pimcapu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 15/02/2013 08:14:30
Messages: 28
Offline
[Profile] [PM] [Yahoo!]
Mô tả CV: quản lý web site thông tin bài viết up bài share bài viết...
mọi thông tin liên hệ:
- Gmail: letsdancewithme2005@gmail.com
- Sđt: 0968 157 112 (A.Kiên)
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|