banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích cho mình xin tài liệu học làm hacker  XML
  [Document]   cho mình xin tài liệu học làm hacker 20/03/2014 16:26:15 (+0700) | #1 | 280080
maiank
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 22/08/2013 10:53:07
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
mình không biết gì mấy về CNTT. mình muốn xin các bạn tài liệu để tự học ở nhà.
[Up] [Print Copy]
  [Document]   cho mình xin tài liệu học làm hacker 24/03/2014 20:43:22 (+0700) | #2 | 280099
[Avatar]
tahongtrung
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/04/2013 06:46:26
Messages: 1
Location: phuquy island
Offline
[Profile] [PM] [WWW] [Yahoo!]
ý là tài liệu làm hacker?
Will you be mine?
[Up] [Print Copy]
  [Document]   cho mình xin tài liệu học làm hacker 29/03/2014 20:30:28 (+0700) | #3 | 280133
shell1508
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 19/09/2012 21:55:57
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
oo Mình nghĩ bạn nên hiểu về Hacker là gì đã rồi hãy học! Chứ mọi thứ không dễ dàng như phim ảnh hay những gì bạn thấy đâu smilie
[Up] [Print Copy]
  [Document]   cho mình xin tài liệu học làm hacker 30/03/2014 16:15:55 (+0700) | #4 | 280136
lehungbs
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/05/2012 00:13:50
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
hỏi hài vãi , nếu muốn làm hacker thì mình khuyên bạn đi học lập trình đi cái đã smilie)
[Up] [Print Copy]
  [Document]   cho mình xin tài liệu học làm hacker 01/04/2014 18:30:25 (+0700) | #5 | 280160
lqtuan89
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 16/12/2011 20:34:56
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
bạn nên tìm hiểu về quy định về ứng dụng cntt,rồi hả di hoc hacker nhé bạn,
[Up] [Print Copy]
  [Document]   cho mình xin tài liệu học làm hacker 05/04/2014 08:56:55 (+0700) | #6 | 280191
mafiaboy97
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 07/03/2014 19:47:48
Messages: 8
Offline
[Profile] [PM]
có bài viết của chú dương ngọc thái về chủ đề này mà smilie)
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|