banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận virus, trojan, spyware, worm... Xin mẫu virus iframe, vbscript, javascript  XML
  [Question]   Xin mẫu virus iframe, vbscript, javascript 15/03/2014 21:54:44 (+0700) | #1 | 280033
bumbum133
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 14/03/2014 11:53:20
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Em đang nghiên cứu về cách virus lây vào file html. Em lên mạng tìm thì thấy họ nói nó thêm 1 đoạn iframe, hoặc vbscript vào file html. Nhưng chưa biết cụ thể nó làm thế nào. Anh chị nào có mẫu virus cụ thể có thể send cho em không để em nghiên cứu nó làm gì. Em xin cảm ơn!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Xin mẫu virus iframe, vbscript, javascript 31/03/2014 21:48:08 (+0700) | #2 | 280149
khanhoatink4
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 24/02/2010 01:37:12
Messages: 2
Offline
[Profile] [PM]
smilie mail đâu? đưa đây a gửi cho smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|