banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng IP WAN thay đổi liên tục !  XML
  [Question]   IP WAN thay đổi liên tục ! 04/03/2014 22:36:36 (+0700) | #1 | 279916
logend
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/07/2010 22:54:12
Messages: 11
Location: HCM City
Offline
[Profile] [PM]
Công ty mình xài camera IP quan sát thông qua 1 địa chỉ xxx.dyndns.org. Trước giờ mình xài vẫn bình thường, điạ chỉ xxx.dyndns.org đại diện cho IP WAN của router thường thay đổi sau 1-3 ngày (thậm chí 1 tuần), nhưng mấy ngày nay lại bị hiện tượng IP WAN thay đổi liên tục trong 10 phút - 20 phút làm cho router phải cập nhật IP. Việc cập nhật này khiến cho sự truy cập camera IP của mình bị gián đoạn. Mọi người cho em hỏi là hiện tượng này là do ISP hay do router bên em có vấn đề ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   IP WAN thay đổi liên tục ! 06/04/2014 19:18:22 (+0700) | #2 | 280208
midukixu
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/01/2011 06:36:08
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
theo tôi thì mạng của bạn chập chờn lúc có lúc mất, mỗi lấn như vậy sẽ nhận IP Wan khác
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|