banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix installing oracle 11g on Solaris 10  XML
  [Question]   installing oracle 11g on Solaris 10 22/01/2014 09:56:11 (+0700) | #1 | 279518
[Avatar]
he0k0n
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/11/2011 01:07:17
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
mọi người ai có kinh nghiệm trên solaris 10 thì giúp em với! khi cài đặt oracle thì mắc phải lỗi này! không biết nguyên nhân là từ đâu!

ORA#PRI:/u01/app/oracle/Desktop/database>./runInstaller
/u01/app/oracle/Desktop/database/install/.oui: syntax error at line 1: `|' unexpected

cảm ơn mọi người!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   installing oracle 11g on Solaris 10 24/01/2014 16:39:46 (+0700) | #2 | 279532
[Avatar]
he0k0n
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 02/11/2011 01:07:17
Messages: 42
Offline
[Profile] [PM]
không ai giúp em hả! lỗi này em mới gặp lần đầu nên không biết giải quyết sao!
[Up] [Print Copy]
  [Question]   installing oracle 11g on Solaris 10 06/02/2014 19:51:59 (+0700) | #3 | 279633
[Avatar]
dexxa
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/07/2006 20:35:01
Messages: 121
Offline
[Profile] [PM]
METALINK !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|