banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Show UIDs & GIDs cả sub folder  XML
  [Question]   Show UIDs & GIDs cả sub folder 16/01/2014 16:24:42 (+0700) | #1 | 279474
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]
Hiện mình cần show toàn bộ UIDs & GIDs của 1 thư mục & các thư mục con trong đó. Nhưng vẫn chưa có ý tưởng gì để có thể viết 1 đoạn script & export kết quả ra file txt smilie

Bác nào từng làm hay có í tưởng gì chia sẻ cho mình nhé.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Show UIDs & GIDs cả sub folder 17/01/2014 08:31:19 (+0700) | #2 | 279477
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Bạn thử dùng
Code:
#find <ten folder> -type d | xargs ls -nd > export.txt

thử có phải cái bạn cần ko
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Show UIDs & GIDs cả sub folder 17/01/2014 16:24:58 (+0700) | #3 | 279482
traunui
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2012 20:23:08
Messages: 62
Offline
[Profile] [PM]

tuanksor wrote:
Bạn thử dùng
Code:
#find <ten folder> -type d | xargs ls -nd > export.txt

thử có phải cái bạn cần ko 


Trong yêu cầu của em quên mất là cả UIDs & GIDs file trong đó nữa.
Của bác theo yêu cầu chỉ folder thì thấy chạy ngon.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Show UIDs & GIDs cả sub folder 17/01/2014 17:33:28 (+0700) | #4 | 279483
tuanksor
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/11/2011 02:44:03
Messages: 50
Offline
[Profile] [PM]
Code:
ls -nR > export.txt
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|