banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix giúp đỡ Redhat  XML
  [Question]   giúp đỡ Redhat 05/01/2014 00:00:50 (+0700) | #1 | 279407
vanessa9589
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/05/2012 02:48:09
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Cao thủ nào giúp em với,,em mới cài con redhad lên server,không hiểu sao giờ khởi động vào không login được,nó cứ đẩy ra log liên tục như dưới hình
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=5a3678f105&view=att&th=1435dcc5343234cf&attid=0.1&disp=safe&zw
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|