banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Nhờ tài liệu Firewall cho Web, forum  XML
  [Document]   Nhờ tài liệu Firewall cho Web, forum 01/01/2014 19:23:17 (+0700) | #1 | 279375
Victor3092
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 05/10/2012 08:39:54
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
Hiện em đang là sinh viên năm cuối. Đang làm đồ án tìm hiểu về tường lửa chống spam, BOT, DDOS cho website và forum. em đang tham khảo code của DNP firewall.
Mạn phép lên đây để xin các tiền bối tài liệu về firewall cho web, forum.

Hình như HVA mình có chức năng hạn chế số connect đến server từ một IP thì phải.
em đang muốn tìm hiểu thêm về nó để đưa vào FW của mình. tiền bối nào có tài liệu hay có thời gian thì cho em xin cái yh hay fb để liên lạc học hỏi với ạ

Newbie kính chúc các tiền bối, các anh chị em một năm mới với nhiều thành công!
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|