banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành *nix Xin hỏi về trapping trong nagios  XML
  [Question]   Xin hỏi về trapping trong nagios 29/12/2013 22:09:54 (+0700) | #1 | 279342
khanh120
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/03/2009 10:59:50
Messages: 7
Offline
[Profile] [PM]
Tình hình là mình đang làm đồ án về nagios, nhưng tới phần trapping snmp thì bí không biết làm sao, mình có tìm hiểu tài liệu trên google nhưng phần vì tiếng anh kém nên không hiểu được nhiều. máy giám sát mình cài nagios có cài đặt plugins check_snmp_load.pl nhưng bên wireshark của máy được giám sát cài webserver bắt được gói snmp báo là nosuchobject, mình làm đủ cách rồi nhưng khống sửa được lỗi này. mong mọi người giúp đỡ, còn vài ngày nữa là em nộp đồ án rồi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|