banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng 1 modem có thể có nhiều IP Wan?  XML
  [Question]   1 modem có thể có nhiều IP Wan? 23/12/2013 16:38:51 (+0700) | #1 | 279293
[Avatar]
duy_super
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 20/11/2013 07:55:18
Messages: 4
Offline
[Profile] [PM]
Chào mọi người,e là mem mới,cũng mới học về mạng nên còn mơ hồ chút,mong các a chém nhẹ tay smilie((
E có vài thắc mắc muốn hỏi m.n,mong đc m.n giải đáp
là: 1.Một modem có thể chứa nhiều IP Wan cùng lúc đc ko? hay chỉ có 1 IP trong 1 khoảng thời gian nhất định
2.Một modem có thể chứa nhiều mạng Lan đc ko? hay mỗi cái chỉ dùng cho 1 mạng LAN
Hic e còn ngu mấy a đừng ném gạch e smilie cám ơn các a
[Up] [Print Copy]
  [Question]   1 modem có thể có nhiều IP Wan? 26/12/2013 00:51:02 (+0700) | #2 | 279323
buiviethong
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 06/05/2004 00:46:10
Messages: 48
Offline
[Profile] [PM] [WWW]
 1.Một modem chỉ có 1 IP trong 1 khoảng thời gian nhất định 
2.Một modem có thể chứa nhiều mạng Lan ip lan
[Up] [Print Copy]
  [Question]   1 modem có thể có nhiều IP Wan? 06/01/2014 15:47:49 (+0700) | #3 | 279414
cuongmv88
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 29/09/2013 03:11:30
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
1. Một modem có thể có 1 dải IP WAN hoặc nhiều địa chỉ thuộc các dải khác nhau.
2. Một modem có thể có nhiều dải địa chỉ LAN khác nhau.
[Up] [Print Copy]
  [Question]   1 modem có thể có nhiều IP Wan? 07/01/2014 13:56:55 (+0700) | #4 | 279419
smartking91
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 25/03/2010 21:41:46
Messages: 16
Offline
[Profile] [PM]
1. Một modem có thể có nhiều IP Wan cùng lúc được. Với những modem thông thường ở nhà chúng ta sử dụng thì nó chỉ có một cổng Wan. Nhưng đối với một số loại modem cao cấp hơn nó có thể có cùng lúc nhiều đường Wan khác nhau. Để sử dụng các đường đó cùng lúc ta có thể định tuyến cho Modem (Modem này thì ngang với Router rồi)
2. Một modem cũng có thể có nhiều mạng LAN, trong đó xảy ra 2 trường hợp như sau:

TH1: Modem đó có nhiều hơn 1 interface LAN, với mỗi interface đó nó có thể gán cho một địa chỉ IP vì vậy ứng với mỗi interface đó có thể là một mạng LAN khác nhau.
TH2: Sử dụng sub-interface gắn với một switch có chức năng chia VLAN. Hoặc là trên Modem đó có chức năng chia VLAN cho các cổng LAN luôn!

Mà thực ra thì modem cũng là một router nếu cho nó đầy đủ chức năng thì mọi thứ đều có thể xảy ra smilie
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
3 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|