banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận hệ điều hành Windows Tiếng Việt trong javascript  XML
  [Question]   Tiếng Việt trong javascript 16/12/2013 14:05:50 (+0700) | #1 | 279233
[Avatar]
khachlangthang
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 27/04/2011 06:51:42
Messages: 28
Location: Năm 3000.
Offline
[Profile] [PM]
Chào anh chị.
Em đang hiện thực 1 project java, với jetty, velocity, hibernate, cấu trúc như hình đính kèm.
Trong đó, trong file globalscript.js, nếu alert("á") thì sẽ ra "á", còn trong file algorithms.js thì lại ra đúng.
Em đã tìm rất nhiều nhưng chủ yếu là các gợi ý về thêm tag meta, và các tag để set encoding là UTF-8, ngoài ra, trong eclipse, tất cả các text file cũng là UTF-8. Tuy nhiên vẫn không được.
Với chữ "á" trên, nếu alert("á".length) thì sẽ ra 2 với file globalscript.js, và 1 với algorithm.js.
Các anh chị có thể cho em thêm vài gợi ý được không ạ. Xin cảm ơn smilie


Nhiều khi nghĩ lại thấy mình thật ngu ngơ........... !
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|