banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Lỗi khi kết nối wifi : " connecting to the network is taking longer "  XML
  [Question]   Lỗi khi kết nối wifi : " connecting to the network is taking longer " 05/12/2013 17:29:16 (+0700) | #1 | 279167
nd_tan
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 01/08/2011 20:56:33
Messages: 12
Offline
[Profile] [PM]
mình đảm bảo password đúng nhưng tại sao khi kết nối lại cứ như thế này.
Nó hiện thông báo : "connecting to the network is taking longer than usual"
.Vào chỗ khác thì vẫn bình thường..Ai giúp mình với..thanks all

[Up] [Print Copy]
  [Question]   Lỗi khi kết nối wifi : " connecting to the network is taking longer " 21/12/2013 16:59:19 (+0700) | #2 | 279264
dinhthupc
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/02/2013 20:46:52
Messages: 39
Offline
[Profile] [PM]
Bạn xem lại mình gặp th này rùi.Bị thằng hx đổi pass
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|