banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Tìm ebook, Extrusion Detection, Real Digital Forensics của Bejtlich  XML
  [Document]   Tìm ebook, Extrusion Detection, Real Digital Forensics của Bejtlich 05/12/2013 15:11:38 (+0700) | #1 | 279166
[Avatar]
tmd
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/06/2006 03:39:48
Messages: 2951
Offline
[Profile] [PM]
Mình cần bản ebook 2 cuốn
Extrusion Detection: Security Monitoring for Internal Intrusions (Addison-
Wesley, 2006; 416 pages).Real Digital Forensics: Computer Security and Incident Response with Keith
J. Jones and Curtis W. Rose (Addison-Wesley, 2006; 688 pages).

Đồng tác giả Richard Bejtlich
3 giai đoạn của con... người, ban đầu dek biết gì thì phải thăm dò, sau đó biết rồi thì phải thân thiết, sau cùng khi quá thân thiết rồi thì phải tình thương mến thương. Nhưng mà không thương được thì ...
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|