banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thông tin về các địa chỉ và tài liệu hữu ích Tài liệu ISO27001:2013  XML
  [Document]   Tài liệu ISO27001:2013 12/11/2013 11:43:25 (+0700) | #1 | 278991
[Avatar]
ORA2009
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/08/2009 11:04:02
Messages: 109
Offline
[Profile] [PM]
Hi all,

Mình muốn tham khảo tài liệu ISO27001:2013 (vừa ban hành 10/2013) nhưng tìm hoài trên mạng không có.
Bạn nào có link hoặc bản mềm thì cho mình xin.

Cám ơn cả nhà.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|