banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Thảo luận mạng và thiết bị mạng Tư vấn mô hình mạng nhiều chi nhánh  XML
  [Question]   Tư vấn mô hình mạng nhiều chi nhánh 29/10/2013 22:26:11 (+0700) | #1 | 278905
[Avatar]
daicamrtran
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/03/2011 23:16:33
Messages: 48
Location: NoThing
Offline
[Profile] [PM] [Email]
EM đang thiết kế 1 mô hình mang có nhiều chi nhánh như thế này:
Mong các anh chị tư vấn như thế có gì sai không ạ?

EM cảm ơn !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Tư vấn mô hình mạng nhiều chi nhánh 30/10/2013 18:27:34 (+0700) | #2 | 278914
[Avatar]
daicamrtran
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 31/03/2011 23:16:33
Messages: 48
Location: NoThing
Offline
[Profile] [PM] [Email]
Diễn đàn ngày càng tệ, không có 1 bóng người !
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Tư vấn mô hình mạng nhiều chi nhánh 30/10/2013 21:14:37 (+0700) | #3 | 278918
myquartz
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 04/01/2005 04:58:30
Messages: 563
Offline
[Profile] [PM]
Mới chưa được 24h gửi bài mà đã sốt ruột như thế rồi.
Bạn có nghĩ là phải chăng cái hình và câu hỏi của bạn chả có gì ... hấp dẫn bà con vào reply không? Hoặc giả như không ai biết nó có gì sai theo tiêu chuẩn nào đó không nên chả ai ... trả lời cả. Sai hay đúng nó phải dựa theo cái tiêu chuẩn gì chứ nhỉ?
[Up] [Print Copy]
  [Question]   Tư vấn mô hình mạng nhiều chi nhánh 27/12/2013 15:43:27 (+0700) | #4 | 279331
minhneo
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 26/12/2013 04:41:33
Messages: 14
Offline
[Profile] [PM]
Nếu bạn vẽ mô hình này thì cho hỏi bạn sử dụng thiết bị gì, ít ra cũng có 1 bảng mô tả các node chứ, nó sẽ chạy theo kiểu gì?


[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|