banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash câu lệnh trong Run  XML
  [Question]   câu lệnh trong Run 24/09/2013 09:46:10 (+0700) | #1 | 278538
0985649542
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 23/05/2012 02:15:52
Messages: 18
Offline
[Profile] [PM] [Email]
AE nào biết đc câu lệnh kiểm tra địa chỉ ID của bất kỳ chương trình nào khi mình vào 1 web nào đó hay không vidu: mình đang truy cập vào web dantri.com, thì mình bấm lệnh trong Run thì mình sẽ kiểm tra đc IP của web đó là gì, hay truy cập vào 1 auto nào đó mà đánh lệnh trong Run có thể kiểm tra đc IP kết nối là gì ko chỉ bảo mình với
Thất bại là hạt giống của thành công
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|