banner

[Rule] Rules  [Home] Main Forum  [Portal] Portal  
[Members] Member Listing  [Statistics] Statistics  [Search] Search  [Reading Room] Reading Room 
[Register] Register  
[Login] Loginhttp  | https  ]
 
Forum Index Trash các bác cho em hỏi!  XML
  [Guidance]   các bác cho em hỏi! 08/09/2013 16:43:25 (+0700) | #1 | 278399
leeit
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 28/07/2013 02:40:39
Messages: 1
Offline
[Profile] [PM]
em hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành CNTT vào thời buổi hiên giời em nên chon chuyên ngành j vì em thấy thời buổi CNTT đang phát triên như vũ bảo.......mà mình vững là một con gà trong giới IT
Đừng hỏi vì răng lại như rứa
Mà hãy hỏi như rứa chứ mần răng
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   các bác cho em hỏi! 08/09/2013 17:02:35 (+0700) | #2 | 278400
[Avatar]
piloveyou
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/04/2010 21:23:15
Messages: 231
Location: EveryWhere
Offline
[Profile] [PM]

leeit wrote:
em hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành CNTT vào thời buổi hiên giời em nên chon chuyên ngành j vì em thấy thời buổi CNTT đang phát triên như vũ bảo.......mà mình vững là một con gà trong giới IT 

Thế ngày xưa bạn thi vào CNTT theo đam mê hay lý do khác.
Ngành nào cũng phát triển cả bạn chọn chuyên ngành theo đam mê và phù hợp với năng lực thôi.
[Up] [Print Copy]
  [Guidance]   các bác cho em hỏi! 08/09/2013 17:02:47 (+0700) | #3 | 278401
[Avatar]
piloveyou
Member

[Minus]    0    [Plus]
Joined: 13/04/2010 21:23:15
Messages: 231
Location: EveryWhere
Offline
[Profile] [PM]

leeit wrote:
em hiện là sinh viên năm 2 chuyên ngành CNTT vào thời buổi hiên giời em nên chon chuyên ngành j vì em thấy thời buổi CNTT đang phát triên như vũ bảo.......mà mình vững là một con gà trong giới IT 

Thế ngày xưa bạn thi vào CNTT theo đam mê hay lý do khác.
Ngành nào cũng phát triển cả bạn chọn chuyên ngành theo đam mê và phù hợp với năng lực thôi.
[Up] [Print Copy]
[digg] [delicious] [google] [yahoo] [technorati] [reddit] [stumbleupon]
Go to: 
 Users currently in here 
1 Anonymous

Powered by JForum - Extended by HVAOnline
 hvaonline.net  |  hvaforum.net  |  hvazone.net  |  hvanews.net  |  vnhacker.org
1999 - 2013 © v2012|0504|218|